2023

    Stående fra venstre:                                                                  Siddende fra venstre:
         Per Holck - Tuba                                                                         Leif Eriksen - Kornet / Flügelhorn

         Niels-Peter Christoffersen - Baryton                                         Jørn Johansen - Kornet / Flügelhorn
         Helmut Heerklotz  - Trombone                                                  Susie Jacobsen - Trompet
         Knud-Erik Knudsen - Trombone                                                Berit Pelle Jakobsen - Trompet
         Frank Karlsen - Euphonium / Trombone                                  Bjarne Jensen - Kornet
         Jette Grete Saxosen - Slagtøj                                                     Erik Malling - Kornet
         Keld Vestergaard - Tuba / Kapelmester                                    Kaj Orla Jensen - Kornet                                                                                                                                                      Niels Ove Rasmussen - Kornet
                                                                                                                                            Niels Friis-Hansen - Kornet

       Fraværende:

           Michael Ask - Euphonium
           Gerda Nielsen - Althorn