På denne side kan du se både tidligere og nuværende medlemmer:
Personer skrevet med fed skrift er stadig medlemmer.

Keld Vestergaard Sørensen (1989) - Tuba
Uffe Hansen (1989-????) - Kornet
Bjarne Frandsen (1989-????) - Kornet
Niels Peter Christoffersen (1989) - Baryton
Torben Solberg (1989-????) - Trommer
Svend Aage Blak (1989-????) - Kornet
Erik Kristensen (????-????) - Sax.S
Charlotte Wulff (????-????) - Klarinet
Else Marie Hulemose (????-????) - Sax.
Kristina Meyer Madsen (????-????) - Trombone
Niels Ole Rasmussen (1991-2007) - Trompet
Poul Erik Kandborg (1992-2012) - Trompet/Althorn
Mia Kisling Møller (????-????) - Sax.S
Kirsten Graulund (1996-2010) - Trombone
Michael Nissen (1996-2014) - Baryton
Jørn Hvillum (????_????) - Kornet
Jørn Johansen (1997) - Kornet / Flügelhorn
Finn Jørgensen (2005-2008) - Trommer
Niels Friis-Hansen (2005) - Kornet
Frank Karlsen (2006) - Euphonium / Trombone
Lene Schriver (2007) -
Trompet (pt. sygemeldt)
Jørn Olsen (2008-2011) - Althorn
Thorkil Kryger (2008-2011) - Trommer
Bjarne Jensen (2010) - Trompet
Leif Eriksen (2012) - Kornet / Flügelhorn
Gunner Damsgaard (2012-2017) - Slagtøj
Helmut Heerklotz  (2012-2023) - Bass Trombone
Gerda Nielsen (2012) -
Althorn
Knud-Erik Knudsen (2014) - Trombone
Per Holck (2015) - Tuba
Jette Grete Saxosen (2016) - Slagtøj
Palle Clemmensen (2016-2022) - Euphonium
Michael Ask (2011-2016)+(2018) - Euphonium
Berit Pelle Jakobsen (2019-2022) - Trompet (reserve)

Susie Jacobsen (2019-2021) - Trompet (reserve)
Kaj Orla Jensen (2021) - Kornet
Niels Ove Rasmussen (2021) - Kornet

Erik Mallig (2023) - Kornet
Henrik Langballe (2024) - Baryton

Vælg navn for at se medlemmernes musikalske CV.

Til Toppen