KKK Foto 2016

Bagerst fra venstre: 
Knud Erik Knudsen - Jørn Johansen - Niels Friis-Hansen - Lene Schriver - Bjarne Jensen - Leif Eriksen - Helmut Heerklotz
Forrest fra venstre: Gunner Damsgaard - Frank Karlsen - Michael Ask - Keld Vestergaard - Gerda Nielsen - Niels Peter Christoffersen - Per Holck
Bagerst fra venstre: Knud Erik Knudsen - Jørn Johansen - Niels Friis-Hansen - Lene Schriver - Bjarne Jensen - Leif Eriksen - Helmut Heerklotz Forrest fra venstre: Gunner Damsgaard - Frank Karlsen - Michael Ask - Keld Vestergaard - Gerda Nielsen - Niels Peter Christoffersen - Per Holck
Bagerst fra venstre: 
Knud Erik Knudsen - Jørn Johansen - Niels Friis-Hansen - Lene Schriver - Bjarne Jensen - Leif Eriksen -  Helmut Heerklotz
Forrest fra venstre: Gunner Damsgaard - Frank Karlsen - Michael Ask - Keld Vestergaard - Gerda Nielsen - Niels Peter Christoffersen - Per Holck
Bagerst fra venstre: Knud Erik Knudsen - Jørn Johansen - Niels Friis-Hansen - Lene Schriver - Bjarne Jensen - Leif Eriksen - Helmut Heerklotz Forrest fra venstre: Gunner Damsgaard - Frank Karlsen - Michael Ask - Keld Vestergaard - Gerda Nielsen - Niels Peter Christoffersen - Per Holck

Tuba: 
Keld Vestergaard, kapelmester - Per Holck

Euphonium / Trombone:
Frank Karlsen

Baryton:

Niels Peter Christoffersen

Trombone:

Knud Erik Knudsen - Helmut Heerklotz

Althorn:
Michael Ask - Gerda Nielsen

Trompet
Lene Schriver

Kornet / Flugelhorn:

Jørn Johansen - Leif Eriksen

Kornet:
Niels Friis-Hansen - Bjarne Jensen

Slagtøj:
Gunner Damsgaard