Fra venstre:
Leif - Niels - Lene - Frank - Michael A. - Bjarne - Gerda - Helmut - Jørn - Niels Peter - Keld - Michael N.